म्याङलुङ्ग नगरपालिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ |

बाल विवाह न्युनिकरणमा बाल क्लवकाे भुमिका विषयक १ दिने गाेष्ठी

बाल विवाह न्युनिकरणमा बाल क्लवकाे भुमिका विषयक १ दिने गाेष्ठी

बाल विवाह न्युनिकरणमा बाल क्लवकाे भुमिका विषयक १ दिने गाेष्ठी

समूह सदस्य अनुशिक्षण २ दिने कार्यक्रम

समूह सदस्य अनुशिक्षण २ दिने कार्यक्रम

समूह सदस्य अनुशिक्षण २ दिने कार्यक्रम

बसपार्कमा बिरालोको इस्तम्ब

म्याङलुङ नगरपालिका इस्थित बसपार्कमा बिरालोको इस्तम्भ उद्घाटन सम्पन्न

ई-हाजिरी संचालनकोलागि

ई-हाजिरी संचालनकोलागि

ई-हाजिरी संचालनकोलागि

प्रथम ऐतिहासिक नगर सभा

प्रथम ऐतिहासिक नगर सभा

प्रथम ऐतिहासिक नगर सभा