कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

उपभोक्ता सामिती गठन सम्बन्धमा (म्यङ्लुङ नगरपालिकका सबै वडा सचिबहरु)