Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

म्याङलुङ्ग नगरपालिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ |

उपभोक्ता सामिती गठन सम्बन्धमा (म्यङ्लुङ नगरपालिकका सबै वडा सचिबहरु)