बर्ष २०७५ सालको अवसरमा सम्पूर्ण नगर बसी तथा महानुभावहरुमा सुख, सान्ति एबम उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय सुभकामना

उपस्थित भाई दिने बारे (२०७४/१२/०७ गते ) (वडा अध्यक्ष र वडा सचिव अनिवार्य)