कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

जी.स.स. खेल मैदान उद्घाटन तथा म्याङलुङ वडा स्थारिया फुटबल खेल सम्पन्न