बर्ष २०७५ सालको अवसरमा सम्पूर्ण नगर बसी तथा महानुभावहरुमा सुख, सान्ति एबम उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय सुभकामना

मालसामान आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना