बर्ष २०७५ सालको अवसरमा सम्पूर्ण नगर बसी तथा महानुभावहरुमा सुख, सान्ति एबम उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय सुभकामना

म्याङ्लुङ नगरपालिकाको आ ब २०७४/०७५ को निती तथा कार्यक्रम

प्रस्ताेता :- संजय कुमार तुम्वाहानफे
            नगर प्रमुख