बर्ष २०७५ सालको अवसरमा सम्पूर्ण नगर बसी तथा महानुभावहरुमा सुख, सान्ति एबम उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय सुभकामना

शाक्षर जिल्ला घोसणा गर्ने कार्यक्रममा २०७४/१२/२० गते उपस्थितिकेा लागि

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेह्रथुमको आयोजनामा शाक्षर जिल्ला घोसणा गर्ने कार्यक्रममा २०७४/१२/२० गते बिहान ११ बजे म्यङलुङ्ग बुस्पर्कमा उपस्थिति हुनु हुन अनुरोध छ। -म्या-न-पा, तेह्रथुम।