बर्ष २०७५ सालको अवसरमा सम्पूर्ण नगर बसी तथा महानुभावहरुमा सुख, सान्ति एबम उत्तोर उत्तोर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय सुभकामना

सूचना तथा समाचार

शाक्षर जिल्ला घोसणा गर्ने कार्यक्रममा २०७४/१२/२० गते उपस्थितिकेा लागि

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेह्रथुमको आयोजनामा शाक्षर जिल्ला घोसणा गर्ने कार्यक्रममा २०७४/१२/२० गते बिहान ११ बजे म्यङलुङ्ग बुस्पर्कमा उपस्थिति हुनु हुन अनुरोध छ। -म्या-न-पा, तेह्रथुम।

उपस्थित सम्वन्धमा (२०७४/११/२२ मा)

लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको "स्थानीय तहमा लघु उद्यम विकास सम्वन्धी नमुना कार्यन्वयन  सहयोगी पुस्तिकाहरु, निति निर्देशिकाहरु, कानुनी दस्तावेजहरु तथा योजना तर्जुमा प्रकृया र अनुगमन प्रकृया"

उपस्थिती भाई दिने बारे

अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया

 कार्यक्रम

Pages