कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६